Rozwój firmy RAC RESEARCH AND CONSTRUCTION POLSKA BRYŁA Spółka Jawna

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Firma RAC Research and Construction Polska Bryła Spółka Jawna realizuje operację pod tytułem:

Rozwój firmy RAC RESEARCH AND CONSTRUCTION POLSKA BRYŁA Spółka Jawna

Cel operacji: Rozwój firmy RAC RESEARCH AND CONSTRUCTION POLSKA BRYŁA Spółka Jawna poprzez
rozszerzenie oferty handlowej o wyroby hutnicze ważone oraz wykonywania usługi najmu wagi
samochodowej o nośności 60 ton oraz utworzenie 3 nowych miejsc pracy w firmie w okresie realizacji
operacji.
Planowane efekty operacji:

  • zakup najazdowej wagi samochodowej o nośności 60 ton wraz z przeszkoleniem pracowników;
  • osiągnięcie dodatkowych przychodów ze sprzedaży;
  • utworzenie 3 nowych miejsc pracy i zatrudnienie 3 nowych pracowników.

Wartość uzyskanego dofinansowania na operację: 134.472,00 PLN

Operacja pt. Rozwój firmy RAC RESEARCH AND CONSTRUCTION POLSKA BRYŁA Spółka Jawna
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach
działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w
zakresie Rozwijanie działalności gospodarczej.


PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020